Παιχνίδι αναγνώρισης γραμμάτων με χειρομορφές νοηματικής γλώσσας

παίξτε σε πλήρη οθόνη


Οι πολύ καλοί μας αναγνώστες-φίλοι που αντιμετωπίζουν δυσκολίες ακοής μπορούν να καθίσουν αναπαυτικά στο γραφείο τους ή στην αίθουσα πληροφορικής του σχολείου και να απολαύσουν αυτό το παιχνίδι ζωγραφικής γραμμάτων με χειρομορφές της νοηματικής γλώσσας. Τα παιδιά καλούνται να ζωγραφίσουν ηλεκτρονικά τις εικόνες. Πατούν πρώτα το κάθε γράμμα από το επάνω μέρος της οθόνης και έπειτα κινούνται στην αντίστοιχη χειρομορφή του κάθε γράμματος στο αντίστοιχο τμήμα της εικόνας. Το τμήμα χρωματίζεται με το χρώμα του γράμματος που επέλεξε. Η ζωγραφιά θα ολοκληρωθεί όταν η εικόνα χρωματιστεί πλήρως . Κάθε καρτέλα με ζωγραφιά περιέχει έξι γράμματα , για τη μετάβαση από τη μία εικόνα στην άλλη πατήστε το βέλος στα δεξιά ενώ για εναλλαγή πεζών κεφαλαίων πατήστε τη λέξη μενού.Παράλληλα εγκαινιάζουμε τα νέα συναρπαστικά εφέ μετάβασης των εικόνων. Είναι μια καλή ευκαιρία για όλους τους φίλους μας να γνωρίσουν τις χειρομορφές της Ελληνικής νοηματικής γλώσσας και να επικοινωνήσουν με τους φίλους που αντιμετωπίζουν δυσκολίες ακοής.

Σχόλια

Προτεινόμενα