Αναρτήσεις

Μαθαίνουμε τα χρώματα flashcards + pdf

Μαθαίνουμε τα σχήματα , flashcards + pdf

Οι αριθμοί μέχρι το 10 flashcards + pdf

Μέτρησε τους κλόουν

Γράφω τα γράμματα με τη βοήθεια των Playmobil

Παζλ μέτρησης μέχρι το 10 (και αντίστροφα) playmobil

Κόβω και συγκρίνω τα μεγέθη playmobil

Χαράζω οριζόντιες γραμμές με τα playmobil

Φτιάχνω μια φιγούρα playmobil

Σχεδιάζω τη φιγούρα playmobil στο πλέγμα

Κόβω οριζόντιες γραμμές με τα playmobil

Άσκηση συμμετρίας playmobil

Ολοκλήρωσε τη φιγούρα playmobil συγκρίνοντας την πρωτότυπη στα αριστερά

Αριθμογραμμές μέχρι το 100 (playmobil)

Προτάσεις