Αναρτήσεις

Χριστός Ανέστη - 4 σελίδες ζωγραφικής

Καλό Πάσχα - 3 σελίδες ζωγραφικής

Διαδρομές με τα σχήματα (Αρχαία παιχνίδια)

Μαθαίνω να μετράω και να γράφω τους αριθμούς μέχρι το 20 (αρχαία παιχνίδια)

Μετρώ τις αρχαίες κούκλες και τα αλογάκια

Η αρχαία κούκλα (πλαγγόνα) σαν συμμετρικό σχήμα

Σχεδιάζω σε πλέγμα την πλαγγόνα και το Άθυρμα

Χρωματίζω τα αρχαία παιχνίδια

Γράφω τα ενδιάμεσα γράμματα πεζά και κεφαλαία (κος & κα Πατάτα)

Ανεβαίνω και κατεβαίνω από το 1 μέχρι το 10 (σκάλα αρίθμησης)

Μαθαίνω τα κέρματα του ευρώ ζωγραφίζοντας το Άθυρμα και την Πλαγγόνα

Ζωγραφίζω τις μεγαλύτερες ή μικρότερες πλαγγόνες (μαθηματικές έννοιες)

Σελίδες με περιγράμματα - Αρχαία παιχνίδια

Κρυπτόλεξο με 8 Αρχαία Ελληνικά παιχνίδια

Προτεινόμενα