21 φύλλα εργασιών για τα συμμετρικά σχήματα με και χωρίς πλέγμα

Στο φύλλο εργασίας παρατηρούμε μια μισή εικόνα του ρομπότ μέσα σε πλέγμα . Το παιδί καλείται να ολοκληρώσει την εικόνα σχεδιάζοντας το άλλο μισό με τη βοήθεια των τετραγώνων.Παράλληλα μπορεί να κοιτάει την έγχρωμη μικρότερη εικόνα στο κάτω μέρος της σελίδας για την την συγκρίνει οπτικά. Σχόλια

Προτεινόμενα