Μαθαίνουμε τα γράμματα με τον Καραγκιόζη , το Μηρικόγκο , Κοπρίτη και Κολλητήρι

Πως να είναι άραγε ο Καραγκιόζης και τα παιδιά του με χρώματα; Αυτό το φύλλο εργασίας αποτελεί ένα διασκεδαστικό βοήθημα για τα παιδιά αφού τα βοηθά να αναγνωρίσουν και να διαβάσουν τα γράμματα α,β,γ,δ,ε,ζ,η ζωγραφίζοντας την εικόνα του Καραγκιόζη. Επιπλέον ενισχύει τη σκέψη και τη συγκέντρωση προσοχής του παιδιού αφού το προτρέπει να ταυτίσει και να χρωματίσει τις περιοχές της εικόνας με συγκεκριμένα χρώματα

Σχόλια

Δείτε