Τι θα βρείτε στα #paidopoula

#paidopoulaΣτην ιστοσελίδα μας περιλαμβάνονται πάνω από 5000 σελίδες για δημιουργική απασχόληση στον ελεύθερο χρόνο των παιδιών στο σπίτι ή στο σχολείο. Όλα τα φύλλα εργασιών και οι δραστηριότητες διατίθενται δωρεάν* σε εκπαιδευτικούς , δασκάλους ,λογοθεραπευτές , εργοθεραπευτές ειδικούς παιδαγωγούς και γονείς.

*Εξαιρούνται ορισμένες συλλογές με την ένδειξη TpT Store

Οι παρακάτω δραστηριότητες απευθύνονται σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας και οι ενότητες τους αφορούν τα εξής: γνωριμία , μελέτη , ανάγνωση και γραφή των γραμμάτων-συλλαβών-λέξεων , των αριθμών και των μαθηματικών πράξεων της πρόσθεσης και της αφαίρεσης , των βασικών και μη, γεωμετρικών σχημάτων, την ενίσχυση της παρατηρητικότητας ,της συγκέντρωσης προσοχής , της σκέψης και αντίληψης,τη συμμετρική και μη, σχεδίαση αντικειμένων και εικόνων και τέλος την εξάσκηση του κοψίματος με το ψαλίδι.Διδασκαλία με φύλλα εργασιών - δραστηριοτήτων 

Οι ασκήσεις της ιστοσελίδας μας μπορούν να εφαρμοστούν στην τάξη του σχολείου (παιδικού σταθμού, προνηπίου , νηπιαγωγείου και α τάξη δημοτικού) σε γραφεία λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, εδικής διαπαιδαγώγησης καθώς και στο σπίτι σαν επιπλέον εξάσκηση στη μάθηση. Το όφελος του εκτυπώσημου υλικού είναι το χτίσιμο και ενίσχυση βασικών δεξιοτήτων των παιδιών όπως: ανάγνωση , γραφή (Γλώσσας - μαθηματικών), οπτική μνήμη ,οπτική διάκριση και συντονισμός ματιού χεριού.
Επιπλέον τα φύλλα ασκήσεων:
  1. μπορούν να εκτυπωθούν , και να αποθηκευτούν πολύ εύκολα για απεριόριστη χρήση σε υψηλή ανάλυση (pdf αρχεία)
  2. μπορούν να διαμορφωθούν από έγχρωμο σε ασπρόμαυρο με τη χρήση των ιδιοτήτων του εκτυπωτή
  3. είναι εύκολα στην αναζήτηση τους αφού έχουν κατηγοριοποιηθεί κατά δεξιότητα και με τις υποκατηγορίες ανά σκέλη των δεξιοτήτων αυτών
  4. θα χαροποιήσουν και θα ενθαρρύνουν τα παιδιά στη μάθηση αφού είναι σχεδιασμένα με αρκετά (με μέτρο) χρώματα και παραστάσεις σχεδίων και εικόνων
  5. μπορούν να διατεθούν σε χώρους αναμονής όπως ιατρείων , δημιουργικών - ψυχαγωγικών κέντρων παιδιών , κέντρων ειδικής αγωγής , κέντρων μάθησης και παιδικών κλινικών και νοσοκομείων

Σχόλια

Προτεινόμενα